گلن دیویس_ آرشیو برنامه به عبارت دیگر_ تاریخ پخش: : 2010/08/10

گلن دیویس ، مهمان برنامه به عبارت دیگر، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. نماینده کشوری که رهبران جمهوری اسلامی ایران معتقدند عزمش را جزم کرده است که نگذارد ایران در صنایع اتمی پیشرفت کند. و اگرچه 9 کشور عضو دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه تنبیهی اخیر علیه ایران رای داده اند ولی از نظر رهبران ایران این آمریکاست که پشت سر همه این دشمنی ها با ایران است. جواب نماینده آمریکا در آژانس به این اتهام ها چیست؟ تاریخ پخش: 2010/08/10

اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

You May Also Like