مایکل کالینز از فضانوردان ماموریت آپولو ۱۱ به ماه درگذشت

یکی از سه فضانوردی که برای اولین بار به کره ماه رفتند در نود سالگی درگذشت. خانواده کالینز گفته که او سرطان داشت

گزارش جاناتان آموس خبرنگار بی‌بی‌سی

You May Also Like