جان کین – آرشیو برنامه به عبارت دیگر – تاریخ اولین پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۱۳

جان کین مهمان برنامه به عبارت دیگر، استاد علوم سیاسی دانشگاه وستمینستر لندن و یکی از نظریه پردازان مطرح درتئوری سیاسی و عرصه دمکراسی است. دهها کتاب و مقاله نظری و تحقیقاتی از جمله در تاریخ دمکراسی منتشر کرده و عضو شورای سردبیری نشریات متعددی در حوزه علوم سیاسی در کشورهای اروپائی است. شهرت او در ایران اخیرا بعد تازه ای پیدا کرد. کوشش برای براه انداختن انقلاب مخملی. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۱۰/۱۳

اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

You May Also Like