جاری شدن سیل و آبگرفتگی در چند استان جنوبی ایران

جاری شدن سیل در چند استان جنوبی ایران
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/bbcpersian
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

You May Also Like