تاجزاده با چه انگیزه ای وارد رقابتهای انتخاباتی شده؟ صفحه دو

اعلام نامزدی مصطفی تاجزاده از چهره های شاخص اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو واکنش های زیادی به همراه داشته. او در بیانیه ای که دو روز پیش منتشر کرد از خط اصلاح طلبان محافظه کار فاصله گرفته و بحث اصلاحات ساختاری را پیش کشیده که شاید انعکاس درخواست بسیاری در جامعه امروز ایران باشد، از جمله پاسخگو کردن رهبر و دوره ای شدن رهبری،‌ خلع ید از سپاه در همه عرصه های غیرنظامی، آزادی بیان و قلم و انتخابات آزاد. برخی از کنشگران سیاسی اما تاجزاده را متهم می‌کنند تنها برای گرم کردن تنور انتخابات پا پیش گذاشته و بعضی دیگر می گویند حتی در صورت تایید صلاحیت، اعمال این تغییرات در دامنه اختیارات ریاست جمهوری در ایران نمی گنجد. گفت و گو در این باره با حضور فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس و تقی رحمانی ، فعال ملی مذهبی.

You May Also Like