باقر مومنی _ آرشیو برنامه به عبارت دیگر

باقر مومنی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در جوانی به حزب چپ آن زمان ایران پیوست و در فعالیت های سیاسی و اتحادیه های کارگری فعال شد، تا جایی که تاریخ تولد خود را هم به روز جهانی کارگر تغییر داد. از آن زمان تا بحال که از مرز هشتاد سال گذشته، بین کار پژوهشی و فعالیت های سیاسی در نوسان بوده، ولی یک چیز در زندگی او ثابت مانده: اعتقاد به مارکسیسم. او که حالا سالهاست اینجا در پاریس زندگی می کند، چرا فکر می کند مارکسیسم حلال مشکلات بشری است؟ تاریخ پخش: 2011/01/25

اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

You May Also Like