اندونزی، جایی که حجاب قانونی نیست اما عرف به زنان تحمیلش کرده

حجاب در اندونزی طبق قانون اجباری نیست. اما نزدیک به دو دهه است که گرایش بخشی وسیعی از جامعه اسلامی اندونزی به سمت پیاده کردن قوانین شریعت پیش رفته، که عرصه را برای زندگی، کار و تحصیل زنان و دختران تنگ کرده.
سیاوش اردلان گزارش می‌دهد

اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

You May Also Like